Špecializujeme sa na informačné systémy
v oblasti riadenia vzťahov s dodávateľmi.

PRODUKTY

itender

Softvér na manažment vzťahov s dodávateľmi

Verejné aukcie

Certifikované elektronické aukcie pre verejných obstarávateľov

Biznispoint

B2B marketplace

Firemné aukcie

Aukčný portál pre komerčné nákupy

KONTAKT

valllue, s.r.o.

IČO: 36 753 688

T: +421 37 655 1111

M: info@valllue.sk